Ellen Zwart

Ellen Zwart

Ellen Zwart heeft gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. Ellen heeft eerder als advocaat gewerkt bij kantoren in Beverwijk en Purmerend. Sinds 2018 is Ellen als partner verbonden aan Oass Advocaten. Zij houdt kantoor in het centrum van Purmerend aan de Koemarkt 53b.

Ellen is werkzaam op de volgende rechtsgebieden: asielrecht, regulier vreemdelingenrecht, jeugdrecht en strafrecht. Met name in zaken die op verschillende rechtsgebieden spelen (zoals strafrechtelijke vervolging wegens bezit valse documenten, ongewenst verklaring of inreisverbod en intrekking van een verblijfsvergunning wegens inbreuken op de openbare orde) heeft zij veel ervaring.

Naast vreemdelingenzaken en strafzaken behandelt Ellen ook bijstandszaken en VOG-zaken (Verklaring Omtrent Gedrag).

Ellen is lid van de specialistenvereniging migratierecht advocaten (SVMA), de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV), de Vereniging Asieladvocaten & -Juristen Nederland (VAJN) en de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (NVJA)

Ellen Zwart is bereikbaar via telefoonnummer 0299-242034 of per e-mail zwart@oass.nl.